01.
Hoe werkt een fotovoltaïsche installatie?

Hoe werkt een fotovoltaïsche installatie?

 1. Zonnepanelen vangen de energie van de zon op. Die energie wordt vervolgens omgezet in elektriciteit.
 2. De elektrische stroom is aanvankelijk gelijkstroom. De functie van de omvormer is die gelijkstroom omzetten in wisselstroom.
 3. Daardoor kan de geproduceerde elektriciteit onmiddellijk gebruikt worden voor de elektrische apparaten in uw woning.
 4. Het elektriciteitsoverschot wordt op het elektriciteitsnet gezet.

02.
Hoe kan ik mijn productie controleren?

Hoe kan ik mijn productie opvolgen met een monitoring- of controletool?

 

Ongeacht u opteert voor een SMA of SolarEdge omvormer, u beschikt altijd over een instrument voor de controle en opvolging van uw installatie. Daarmee kunt u de productie van uw panelen in realtime opvolgen en krijgt u toegang tot gedetailleerde informatie.

Deze technologieën zijn beschikbaar op de meeste omvormers. Aarzel niet om ons hierover meer informatie te vragen.

03.
Zijn zonnepanelen interessant wanneer ik mijn eigendom verhuur?

Ik denk eraan mijn eigendom te verhuren. Zijn zonnepanelen dan nog steeds interessant? In alle gevallen is het antwoord ja, hoewel er enkele verschillen zijn naargelang het gewest.

 

 • In Brussel

Als eigenaar geniet u het stelsel van de groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar. Dit betekent dat u de verkoopopbrengst van uw groenestroomcertificaten rechtstreeks ontvangt. De door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit zal door uw huurder worden verbruikt (onder het principe van het zelfverbruik). Voor uw huurder zal het dus erg voordelig zijn om uw eigendom te bewonen omdat hij zijn elektriciteitsfactuur zal zien verminderen.

 

 • In Wallonië en Vlaanderen

Doordat het stelsel van de groenestroomcertificaten in deze twee gewesten niet meer van toepassing is voor nieuwe installaties, is het belangrijkste voordeel van zonnepanelen het feit dat de huurder zijn elektriciteitsfactuur zal zien verminderen afhankelijk van de geproduceerde stroom. Hij zal dus aanzienlijk besparen in vergelijking met een eigendom die dit voordeel niet biedt. Bovendien is er een direct verband tussen uw productie-installatie en het EPB-certificaat van uw eigendom en dus de waarde ervan.

What do you want to do ?

New mail

04.
Zonnepanelen en EPB

Net als andere productiebronnen van hernieuwbare energie, hebben zonnepanelen een directe positieve weerslag op de EPB-score (Energieprestaties van gebouwen) van uw woning.

 

Zal mijn huis in waarde stijgen? Ongetwijfeld. Met een levensduur van +/- 25 jaar leveren zonnepanelen een aanzienlijke besparing op, waarvan u of de toekomstige kopers van uw woning zullen kunnen genieten.

Overigens wint het EPB-certificaat aan belang bij de keuze voor de aankoop van een woning. Zonnepanelen zullen een directe weerslag hebben op de EPB-score en zullen de waarde van de woning doen stijgen.

What do you want to do ?

New mail

05.
Wat is zelfverbruik?

Zelfverbruik is de hoeveelheid door uw zonnepanelen geproduceerde elektriciteit die u rechtstreeks verbruikt.

 

 • Als uw zelfverbruik 0% is, betekent dit dat u de elektriciteit die uw zonnepanelen produceren, helemaal niet verbruikt. Alles wordt op het net gezet.
 • Als uw zelfverbruik 100% is, betekent dit dat u alle elektriciteit die uw zonnepanelen produceren, verbruikt.

Hoe hoger uw zelfverbruik, hoe minder prosumententaks u zult betalen in Wallonië (als u over een slimme meter beschikt). In Brussel en Vlaanderen (sinds 01/01/21) profiteert u van een hogere waardering van de prijs van uw kWh. De gemiddelde aankoopprijs van een kWh bedraagt 23 cent, terwijl de gemiddelde verkoopprijs ongeveer 5 cent bedraagt. Verbruiken in plaats van de geproduceerde elektriciteit op het net te zetten brengt u dus 4 maal meer op!

06.
Wat zijn de belangrijkste meeteenheden van zonnepanelen?

De belangrijkste meeteenheden van zonnepanelen zijn wattpiek (Wp) en kilowattuur (kWh).

 

Wattpiek (Wp): dit is het maximale elektrische vermogen dat door de zonnepanelen kan geproduceerd worden onder standaardomstandigheden van zonneschijn. Deze omstandigheden stemmen overeen met:

 

 • De sterkte van de invallende zonnestralen: de flux van elektromagnetische straling met een vermogen van 1 000 W/m2
 • Een zonnespectrum genormaliseerd voor AM 1.5, wat overeenstemt met de zonnestraling die de grond bereikt nadat ze een luchtmassa van 1 kg heeft doorkruist onder een hoek van 45°
 • Een positie van de panelen waarin ze zoveel mogelijk straling kunnen opvangen (hun vlak staat loodrecht op de richting van de directe stralingsbron)
 • Een temperatuur van de panelen van 25°C

 

Kilowattuur (kWh): stemt overeen met de energie die verbruikt wordt door een toestel met een vermogen van 1.000 watt dat gedurende een uur heeft gewerkt (1 kilowatt x 1 uur).

07.
Hoe bepaal ik de dimensionering van de omvormer voor mijn installatie?

De optimale belasting van de omvormer (vermogen in kWp van de panelen/vermogen in kVA van de omvormer in %) bedraagt tussen 100 en 130%.

 

 • Hieronder zal de omvormer niet starten als de panelen geen bepaald minimum produceren afhankelijk van zijn vermogen. Er zullen dus verliezen optreden in het systeem, wat jammer is.
 • Daarboven wordt een aftopping zichtbaar.

08.
Op welk type dak kan ik zonnepanelen installeren?

De meeste daken zijn geschikt voor de installatie van zonnepanelen.

 

Hieronder vindt u een tabel met de haalbaarheid in functie van het type dak:

 

Type dakHaalbaarheid
Stalen dakja
Dakpannenja
Zinken dakja
Golfplatenja
Leisteenja
Plat dakja
Bodemstructuurja
Hellend roofingdaknee

 

Opgelet: op een dak dat asbest bevat mag niet gewerkt worden!

09.
Hoe zit het met de compatibiliteit met batterijen?

Is mijn omvormer geschikt voor batterijen en opslagsystemen?

 

Er bestaan vandaag opslagsystemen verbonden met elektrische batterijen, maar ze zijn nog zeer duur en de kosten kunnen niet gerentabiliseerd worden over de totale levensduur van de batterij. Het is dus nog niet interessant om een dergelijke investering vandaag te overwegen.

 

De vandaag verkochte omvormers zijn wel geschikt voor de toekomstige installatie van batterijen. Het kan dus interessant zijn om nog enkele jaren te wachten alvorens de aankoop van een batterij voor uw bestaande productiesysteem te overwegen. De prijs van batterijen is sterk aan het dalen en het is dus nog maar een kwestie van tijd alvorens deze rendabel zullen zijn.

10.
Hoe dragen eigenaars van zonnepanelen bij aan de energieomslag?

Jarenlange koolstofvrije elektriciteitsproductie.

 

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) doet een zonnepaneel er tussen 2 en 3 jaar over om de energie te produceren die voor de productie ervan nodig was. Dit cijfer daalt voortdurend dankzij de permanente evolutie in de prestaties van de panelen. Wetende dat de levensduur van een installatie tussen 25 en 30 jaar bedraagt, betekent dit in ieder geval heel wat jaren van koolstofvrije productie. En daar is het klimaat alleen maar gebaat bij!

 

Zoals Greenpeace aangeeft in dit artikel: “… zonnepanelen zijn tussen 95 en 99% recycleerbaar. En dat geldt voor de meeste constructeurs, zowel Chinese als Europese…”

 

11.
Wat zijn de 3 parameters die de rentabiliteit van mijn zonnepanelen beïnvloeden?

Drie parameters beïnvloeden de rentabiliteit van uw installatie:

 

1. De prijs per Wattpiek

Die zelf beïnvloed wordt door:

 • De grootte van uw installatie: de regel is eenvoudig, hoe groter uw installatie, hoe meer schaalvoordeel u realiseert. Veel vaste kosten houden verband met de installatie (verplaatsing van de installateurs, omvormer, huur van een hoogtewerker). Een installatie met meer panelen zal dus goedkoper zijn per Wattpiek en dus rendabeler.
 • Het type panelen
 • Het type omvormer
 • De afstand tussen de omvormer en de panelen: in het geval de panelen op een afstand van uw woning worden geplaatst (bij voorbeeld op een constructie achteraan in de tuin), moet er ook rekening worden gehouden met graafwerken. En hoe langer de kabellengte, hoe groter de diameter moet zijn. Dit verhoogt de prijs per Wattpiek.

 

2. De oriëntatie en de hellingsgraad van de panelen, samen met de geografische ligging

Een zuidgeoriënteerd paneel produceert meer dan een oost- of westgericht paneel. Dat is logisch. Afhankelijk van de oriëntatie en de hellingsgraad van een paneel kan een opbrengst worden bepaald. De opbrengst is het aantal geproduceerde kWh per geïnstalleerde kWp. In Brussel kan dit variëren van +/-1.050 kWh/kWp voor een optimale opstelling op 30° en zuidgericht tot 850 kWh/kWp voor een opstelling op 30° en zuidwestgericht. Dat stemt overeen met een verlies van slechts 20% in het slechtste geval.

 

 

3. Het gewest

Dit is het belangrijkste criterium voor de grootte van de installatie. Het gewest waarin u uw project realiseert, bepaalt de steun die u kunt verkrijgen.

 • Brussel: 3 tot 6 jaar return on investment en 12 tot 25% jaarlijks financieel rendement
 • Wallonië : 5 tot 10 jaar return on investment en 10 tot 20% jaarlijks financieel rendement.
 • Vlaanderen: de 7 à 10 return on investment en 7 à 15% jaarlijks financieel rendement.
What do you want to do ?

New mail

12.
En als ik een dubbele meter heb?

U bezit een dubbele meter en vraagt zich af wat dit betekent voor uw productie-installatie?

 

In het geval van een installatie met een terugdraaiende teller (in het Waals Gewest voor installaties van minder dan 10kVA), zijn twee situaties mogelijk:

 1. Uw installatie produceert minder dan uw jaarverbruik op uw dagteller. In dat geval hebt u er geen belang bij uw dubbele meter te vervangen. Het saldo van uw dagteller zal positief zijn aan het einde van het jaar, wat betekent dat u 100% van de groene energie die u produceerde hebt verbruikt. Bovendien geniet u nog steeds het voordelige daluurtarief dankzij uw dubbele meter.
 2. Uw installatie produceert meer dan uw jaarverbruik op uw dagteller. In dit geval zal het saldo van uw dagteller negatief zijn, wat u niets opbrengt. Bovendien zal uw nachtteller nog steeds uw verbruik aanrekenen, zonder compensatie tussen de twee tellers. U hebt er belang bij een enkelvoudige meter te installeren.

In het geval van een meter die niet terugdraait (in het Brussels en Vlaams Gewest voor installaties van minder dan 10kVA en in het Brussels, Waals en Vlaams Gewest voor installaties van meer dan 10 kVA):

 1. Uw meter werkt in realtime. Dit betekent dat hij positief zal registreren wanneer u elektriciteit van het net neemt (wanneer uw panelen minder produceren dan u verbruik). Maar hij zal registreren meten wanneer u elektriciteit op het net zet. Die elektriciteit zal aan uw energieleverancier worden verkocht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs van elektriciteit. U hebt er dus belang bij uw dubbele meter te behouden om het voordelige daluurtarief te genieten. Uiteraard produceren uw zonnepanelen niet wanneer de zon onder is en wellicht zult u dan toch nog elektriciteit verbruiken.

13.
Moet ik mijn elektriciteitsmeter vervangen alvorens zonnepanelen te installeren?

Het antwoord hangt af van het gewest waarin u zich bevindt.

 

In Brussel bepaalt de wet dat een meter niet mag terugdraaien. Voor productie-installaties is dus een digitale meter of A+ A- meter vereist zodat de hoeveelheid energie die van het net wordt gehaald en de eventuele overschotten die op het net worden geplaatst, afzonderlijk gemeten kunnen worden. De vervanging van uw meter is gratis sinds januari 2020.

 

In Wallonië moet uw meter kunnen terugdraaien. Ga dit na bij uw netbeheerder. Meestal is geen enkele aanpassing vereist.

 

In Vlaanderen draait de teller sinds 1 januari 2021 niet meer terug, U zult uw meter dus moeten vervangen bij de installatie van zonnepanelen.

14.
Wat is een groenestroomcertificaat?

Groenestroomcertificaten zijn een inkomstenbron van zonnepanelen.

 

Wanneer u met uw zonnepanelen elektriciteit produceert, dan genereert u zogenaamde ‘groenestroomcertificaten’. Die certificaten kunnen vervolgens worden verkocht aan verschillende actoren. Die actoren zijn onder meer energieleveranciers die verplicht zijn om een bepaald aantal groenestroomcertificaten per jaar te kopen.

 

Voor particulieren kent alleen het Brussels Gewest nog groenestroomcertificaten toe voor nieuwe installaties, en dit voor een duur van 10 jaar. Vanaf 1 januari 2021 zal dit stelsel worden teruggeschroefd en zullen installatiecategorieën worden ingevoerd (afhankelijk van de grootte) met een verschillend stelsel naargelang de categorie. Na 01/01/2021 zal het stelsel iets minder interessant zijn, maar kan een installatie nog steeds zeer rendabel zijn.

15.
Wat is het prosumententarief?

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een heffing die als doel heeft de eigenaars van zonnepanelen te laten bijdragen in de beheerkosten van het elektriciteitsnet. Voordien werden deze kosten alleen verhaald op gebruikers die geen zonnepanelen bezaten of op gebruikers van wie de elektriciteitsproductie met zonnepanelen niet volstond voor hun totale verbruik.

De nieuwe Waalse regering kondigde aan dat dit nieuwe prosumententarief (producenten/consumenten) zou uitgesteld worden tot 2025. Maar dat was zonder de tussenkomst van de CWaPE gerekend, die deze politieke beslissing in vraag stelde.

Uiteindelijk lijkt er een akkoord gevonden te zijn tussen de partners van de regeringsmeerderheid. De Waalse regering zal het prosumententarief in 2020 en 2021 op zich nemen. Vervolgens 54% van de compensatiebedragen in 2022 en 2023. Bovendien zou de Waalse regering die het zelfverbruik van de huishoudens wenst aan te moedigen, de kosten op zich nemen voor de vervanging door een digitale meter.

 

Prosumententarief per gewest

 • Brussel

Geen prosumententarief van toepassing omdat de netkosten voor de aankoop van elektriciteit reeds gedekt zijn.

 • Wallonië

Het prosumententarief is van toepassing.

 • Vlaanderen

Het prosumententarief is afgeschaft sinds 1 januari 2021.

16.
Welke werking en welke rentabiliteit naargelang de gewesten?

De rentabiliteit van uw zonnepanelen hangt af van verschillende inkomstenbronnen die voor een deel afhangen van het gewest waarin de installatie zich bevindt.

 

Dit zijn de kenmerken eigen aan elk gewest:

 

 • Brussel

Sinds 2020 draait de teller niet meer terug in Brussel. In de plaats daarvan zult u besparen op uw factuur wanneer u de energie van uw panelen in realtime verbruikt. Wanneer u meer energie produceert dan u verbruikt, dan wordt deze verkocht op het net tegen een lagere prijs dan uw aankoopprijs. En wanneer u energie verbruikt wanneer uw panelen niet produceren (bv. ’s nachts), dan koopt u gewoon energie bij uw energieleverancier. Minder voordelig dan de andere gewesten? Helemaal niet! Bovenop de energiebesparing die u realiseert, kent het gewest u gedurende 10 jaar groenestroomcertificaten toe gedurende 10 jaar en voor elke geproduceerde MWh.

Dit systeem biedt een return on investment tussen 3 en 5 jaar!

 

 • Wallonië

Rendement verzekerd zelfs zonder groenestroomcertificaten en met het prosumententarief. De teller draait terug, maar sinds enige tijd kent Wallonië geen groenestroomcertificaten meer toe voor nieuwe installaties. Toch blijven zonnepanelen rendabel. De besparing op de elektriciteitsfactuur rentabiliseren uw installatie en laten toe om voor het door uw panelen geproduceerde deel gedurende vele jaren een beheerste energieprijs te genieten. Hiermee vermijdt u ook prijsschommelingen voor elektriciteit en vermindert u uw ecologische afdruk.

 

 • Vlaanderen

Sinds 1 januari 2021 is er geen terugdraaiende teller meer voor nieuwe installaties in Vlaanderen. In de plaats daarvan zult u net als in Brussel besparen op uw elektriciteitsfactuur als u de door uw panelen geproduceerde energie in realtime verbruikt. Het geproduceerde overschot verkoopt u op het net. Geen groenestroomcertificaten meer voor Vlaanderen, maar een nieuwe premie! Die premie voor de installatie van zonnepanelen komt er op 1 januari 2021. De zonnepremie zal worden toegekend aan wie zonnepanelen installeert op een gebouw dat reeds was aangesloten op het Fluvius-net voor 01/01/2014. Het toegekende bedrag kan gaan tot 1.500 euro naargelang het vermogen van de installatie.

 

Bereken met onze simulator de rentabiliteit en de besparingen van uw toekomstige installatie.