01.
Hoe lang gaat een groen certificaat mee?

Een groen certificaat was tot januari 2023 5 jaar geldig, maar de Green Electricity Order is gewijzigd.

Sinds 2023 hebben groene certificaten nu een onbeperkte levensduur!

Daarom adviseren we onze klanten om hun groenestroomcertificaten zo lang mogelijk vast te houden totdat de prijs van het groenestroomcertificaat stijgt. Er wordt veel gespeculeerden de laagste prijs die wordt gegarandeerd door ELIA (de beheerder van het hoogspanningsnet in België en Duitsland) is €65 in 2023, maar dat was €95 in 2022. Dat is een verschil van €30.

 


 

Dus als je 10 groene certificaten had geproduceerd met je zonnepaneelinstallatie, kan het verschil wel €300 zijn! Het hangt er natuurlijk vanaf hoe hard je het geld nodig hebt!

 


 

02.
Hoe werkt een fotovoltaïsche installatie?

Hoe werkt een fotovoltaïsche installatie?

 1. Zonnepanelen vangen de energie van de zon op. Die energie wordt vervolgens omgezet in elektriciteit.
 2. De elektrische stroom is aanvankelijk gelijkstroom. De functie van de omvormer is die gelijkstroom omzetten in wisselstroom.
 3. Daardoor kan de geproduceerde elektriciteit onmiddellijk gebruikt worden voor de elektrische apparaten in uw woning.
 4. Het elektriciteitsoverschot wordt op het elektriciteitsnet gezet.

03.
Hoe kan ik mijn productie controleren?

Hoe kan ik mijn productie controleren?

 

Of u nu kiest voor een SMA of SolarEdge omvormersysteem, u kunt profiteren van een hulpmiddel om uw installatie te beheren en te controleren. Hiermee kun je de productie van je panelen in realtime bekijken en heb je toegang tot gedetailleerde informatie. Het ziet er als volgt uit:

dashboard voor de productie van zonnepanelen voor woningen

Hier ziet u een dashboard van een residentiële zonnepaneleninstallatie in Brussel-Noord in productie in het jaar 2022 met 23 panelen.

 

Deze technologieën zijn beschikbaar op de meeste omvormers, dus aarzel niet om ons om meer informatie te vragen.

 

04.
Zijn zonnepanelen het overwegen waard bij het verhuren van een woning?

Ik ben van plan mijn woning te verhuren. Zijn zonnepanelen nog steeds de moeite waard? In alle gevallen is het antwoord ja, hoewel er een paar verschillen zijn afhankelijk van je regio.

 

 • À Brussel

Als eigenaar bent u profiteren van het groene certificaatsysteem voor een periode van 10 jaar. Met andere woorden, je kunt directe betaling ontvangen uit de verkoop van je groenestroomcertificaten. De elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnepanelen wordt gebruikt door je huurder (over het principe van zelfconsumptie, lees ons artikel hier). Je huurder zal dus een aanzienlijk voordeel hebben bij het betrekken van je woning, omdat hij een deel van zijn elektriciteitsrekening zal zien dalen.

 

Het is ook belangrijk om te weten dat het toevoegen van zonnepanelen aan je woning ook invloed kan hebben op het energieprestatiecertificaat (EPB-certificaat) van het gebouw. Een hoger EPB-certificaat weerspiegelt de energie-efficiëntie van de woning en kan een verkoopargument zijn om huurders aan te trekken die zich zorgen maken over hun ecologische voetafdruk en energiekosten. Hierdoor kun je mogelijk een iets hogere huur vragen, waarbij je de economische en milieuvoordelen van zonnepanelen benadrukt.

 

 • In Wallonië en in Vlaanderen

Aangezien de regeling voor groene certificaten niet langer van toepassing is op nieuwe installaties in deze twee regio's, ligt de grootste aantrekkingskracht van een fotovoltaïsche installatie in het feit dat de elektriciteitsrekening van je huurder wordt verlaagd in overeenstemming met de door zonne-energie opgewekte elektriciteit. Dit betekent een aanzienlijke besparing in vergelijking met het huren van een woning die niet van dit voordeel profiteert. Er is ook een rechtstreeks verband tussen de fotovoltaïsche installatie en het
EPB-certificaat
certificaat van je huis, en dus de waarde ervan.

05.
Fotovoltaïsche panelen en de EPB

Net als andere bronnen van hernieuwbare energieproductie heeft een fotovoltaïsche installatie een directe positieve impact op de EPB-score (Energieprestatie van Gebouwen) van je huis.

 1. Zal mijn huis in waarde stijgen? Het antwoord is ja. Met een levensduur van ongeveer 25 jaar kunnen fotovoltaïsche installaties aanzienlijke besparingen opleveren waar jij of toekomstige kopers van je woning van kunnen profiteren.
 2. Een ander punt is dat het EPB-certificaat een steeds belangrijkere factor wordt in de beslissing om een huis te kopen. De fotovoltaïsche installatie heeft een directe impact op de EPB-rating van het onroerend goed en zou daarom de waarde ervan moeten verhogen.

06.
Wat is zelfconsumptie?

Zelfverbruik is de hoeveelheid elektriciteit die door je panelen wordt geproduceerd en die je zelf direct verbruikt.

 

 • Als je eigenverbruik 0% is, betekent dit dat je niets verbruikt van de elektriciteit die je panelen produceren. Alles wordt herverdeeld op het netwerk.
 • Als je eigenverbruik 100% is, betekent dit dat je alle elektriciteit verbruikt die je panelen produceren.

Hoe meer je zelf verbruikt, hoe minder verbruiksbelasting je betaalt in Wallonië (als je een slimme meter hebt). In Brussel en Vlaanderen (vanaf 01/01/21) profiteer je van een hogere prijsstijging van je kWh. De gemiddelde aankoopprijs voor een kWh is 23 cent, terwijl de gemiddelde wederverkoopprijs dichter bij 5 cent ligt. Door de elektriciteit die op het net wordt geproduceerd te verbruiken in plaats van te herverdelen, verdien je dus 4 keer zoveel!

Er is onlangs een artikel over dit onderwerp geschreven voor een beter begrip:

 

https://soltis.be/news/comprendre-economies-panneaux-solaires-belgique-2023/

 

07.
Wat zijn de belangrijkste meeteenheden van zonnepanelen?

De belangrijkste meeteenheden van zonnepanelen zijn wattpiek (Wp) en kilowattuur (kWh).

 

Wattpiek (Wp): dit is het maximale elektrische vermogen dat door de zonnepanelen kan geproduceerd worden onder standaardomstandigheden van zonneschijn. Deze omstandigheden stemmen overeen met:

 

 • De sterkte van de invallende zonnestralen: de flux van elektromagnetische straling met een vermogen van 1 000 W/m2
 • Een zonnespectrum genormaliseerd voor AM 1.5, wat overeenstemt met de zonnestraling die de grond bereikt nadat ze een luchtmassa van 1 kg heeft doorkruist onder een hoek van 45°
 • Een positie van de panelen waarin ze zoveel mogelijk straling kunnen opvangen (hun vlak staat loodrecht op de richting van de directe stralingsbron)
 • Een temperatuur van de panelen van 25°C

 

Kilowattuur (kWh): stemt overeen met de energie die verbruikt wordt door een toestel met een vermogen van 1.000 watt dat gedurende een uur heeft gewerkt (1 kilowatt x 1 uur).

08.
Hoe bepaal ik de dimensionering van de omvormer voor mijn installatie?

De optimale belasting van de omvormer (vermogen in kWp van de panelen/vermogen in kVA van de omvormer in %) bedraagt tussen 100 en 130%.

 

 • Hieronder zal de omvormer niet starten als de panelen geen bepaald minimum produceren afhankelijk van zijn vermogen. Er zullen dus verliezen optreden in het systeem, wat jammer is.
 • Daarboven wordt een aftopping zichtbaar.

09.
Op welk type dak kan ik zonnepanelen installeren?

De meeste daken zijn geschikt voor de installatie van zonnepanelen.

 

Hieronder vindt u een tabel met de haalbaarheid in functie van het type dak:

 

Type dak Haalbaarheid
Stalen dak ja
Dakpannen ja
Zinken dak ja
Golfplaten ja
Leisteen ja
Plat dak ja
Bodemstructuur ja
Hellend roofingdak nee

 

Opgelet: op een dak dat asbest bevat mag niet gewerkt worden!

10.
Hoe zit het met de compatibiliteit met batterijen?

Is mijn omvormer geschikt voor batterijen en opslagsystemen?

 

Er bestaan vandaag opslagsystemen verbonden met elektrische batterijen, maar ze zijn nog zeer duur en de kosten kunnen niet gerentabiliseerd worden over de totale levensduur van de batterij. Het is dus nog niet interessant om een dergelijke investering vandaag te overwegen.

 

De vandaag verkochte omvormers zijn wel geschikt voor de toekomstige installatie van batterijen. Het kan dus interessant zijn om nog enkele jaren te wachten alvorens de aankoop van een batterij voor uw bestaande productiesysteem te overwegen. De prijs van batterijen is sterk aan het dalen en het is dus nog maar een kwestie van tijd alvorens deze rendabel zullen zijn.

11.
Hoe dragen eigenaars van zonnepanelen bij aan de energieomslag?

Jarenlange koolstofvrije elektriciteitsproductie.

 

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) doet een zonnepaneel er tussen 2 en 3 jaar over om de energie te produceren die voor de productie ervan nodig was. Dit cijfer daalt voortdurend dankzij de permanente evolutie in de prestaties van de panelen. Wetende dat de levensduur van een installatie tussen 25 en 30 jaar bedraagt, betekent dit in ieder geval heel wat jaren van koolstofvrije productie. En daar is het klimaat alleen maar gebaat bij!

 

Zoals Greenpeace aangeeft in dit artikel: “… zonnepanelen zijn tussen 95 en 99% recycleerbaar. En dat geldt voor de meeste constructeurs, zowel Chinese als Europese…”

 

12.
Wat zijn de 3 parameters die de rentabiliteit van mijn fotovoltaïsche installatie beïnvloeden?

Drie parameters beïnvloeden de winstgevendheid van je installatie:

1. Prijs per Wattpiek

Hij werd zelf beïnvloed door:

 • De grootte van je installatie: de regel is eenvoudig: hoe groter de installatie, hoe groter de schaalvoordelen. Er zijn een aantal vaste kosten verbonden aan de installatie (verplaatsingen van de arbeiders, omvormer, huur van een gondel, enz.) Een installatie met meer panelen zal dus goedkoper zijn per geïnstalleerde Watt Kreta, en dus rendabeler.
 • Type panelen
 • Het type omvormer
 • De afstand tussen de omvormer en de panelen: als de panelen buitenshuis worden geplaatst (bv. een structuur op de grond onderaan de tuin), moet er rekening worden gehouden met sleuven. En hoe groter de kabelafstand, hoe groter de kabeldiameter. Dit verhoogt de prijs per Wattpiek.

 

2. De oriëntatie en hellingshoek van de panelen en hun geografische locatie

Een paneel op het zuiden produceert meer dan een paneel op het oosten of westen. Het is volkomen logisch. Afhankelijk van de oriëntatie en helling van een paneel kan een 'produceerbaar' worden bepaald. Leverbaarheid is het aantal kWh dat geproduceerd wordt per geïnstalleerde kWp. In Brussel kan dit variëren van +/-1.050 kWh/kWp voor een optimale situatie op 30° zuid tot 850 kWh/kWp voor een situatie op 30° oost-west. Dat is een verlies van slechts 20% in het ergste geval.

3. De regio

Dit is het belangrijkste criterium, samen met de grootte van de installatie. De regio waar je je project uitvoert heeft een directe invloed op de steun die je krijgt.

 • Brussel: 3 tot 6 jaar rendement op investering en 12 tot 25% jaarlijks financieel rendement
 • Wallonië: 5 tot 10 jaar rendement op investering en 10 tot 20% jaarlijks financieel rendement.
 • Vlaanderen: 7 tot 10 jaar rendement op investering en 7 tot 15% jaarlijks financieel rendement.

13.
En als ik een dubbele meter heb?

U bezit een dubbele meter en vraagt zich af wat dit betekent voor uw productie-installatie?

 

In het geval van een installatie met een terugdraaiende teller (in het Waals Gewest voor installaties van minder dan 10kVA), zijn twee situaties mogelijk:

 1. Uw installatie produceert minder dan uw jaarverbruik op uw dagteller. In dat geval hebt u er geen belang bij uw dubbele meter te vervangen. Het saldo van uw dagteller zal positief zijn aan het einde van het jaar, wat betekent dat u 100% van de groene energie die u produceerde hebt verbruikt. Bovendien geniet u nog steeds het voordelige daluurtarief dankzij uw dubbele meter.
 2. Uw installatie produceert meer dan uw jaarverbruik op uw dagteller. In dit geval zal het saldo van uw dagteller negatief zijn, wat u niets opbrengt. Bovendien zal uw nachtteller nog steeds uw verbruik aanrekenen, zonder compensatie tussen de twee tellers. U hebt er belang bij een enkelvoudige meter te installeren.

In het geval van een meter die niet terugdraait (in het Brussels en Vlaams Gewest voor installaties van minder dan 10kVA en in het Brussels, Waals en Vlaams Gewest voor installaties van meer dan 10 kVA):

 1. Uw meter werkt in realtime. Dit betekent dat hij positief zal registreren wanneer u elektriciteit van het net neemt (wanneer uw panelen minder produceren dan u verbruik). Maar hij zal registreren meten wanneer u elektriciteit op het net zet. Die elektriciteit zal aan uw energieleverancier worden verkocht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs van elektriciteit. U hebt er dus belang bij uw dubbele meter te behouden om het voordelige daluurtarief te genieten. Uiteraard produceren uw zonnepanelen niet wanneer de zon onder is en wellicht zult u dan toch nog elektriciteit verbruiken.

14.
Moet ik mijn elektriciteitsmeter vervangen alvorens zonnepanelen te installeren?

Het antwoord hangt af van het gewest waarin u zich bevindt.

 

In Brussel bepaalt de wet dat een meter niet mag terugdraaien. Voor productie-installaties is dus een digitale meter of A+ A- meter vereist zodat de hoeveelheid energie die van het net wordt gehaald en de eventuele overschotten die op het net worden geplaatst, afzonderlijk gemeten kunnen worden. De vervanging van uw meter is gratis sinds januari 2020.

 

In Wallonië moet uw meter kunnen terugdraaien. Ga dit na bij uw netbeheerder. Meestal is geen enkele aanpassing vereist.

 

In Vlaanderen draait de teller sinds 1 januari 2021 niet meer terug, U zult uw meter dus moeten vervangen bij de installatie van zonnepanelen.

15.
Wat is een groenestroomcertificaat?

Groenestroomcertificaten zijn een inkomstenbron van zonnepanelen.

 

Wanneer u met uw zonnepanelen elektriciteit produceert, dan genereert u zogenaamde ‘groenestroomcertificaten’. Die certificaten kunnen vervolgens worden verkocht aan verschillende actoren. Die actoren zijn onder meer energieleveranciers die verplicht zijn om een bepaald aantal groenestroomcertificaten per jaar te kopen.

 

Voor particulieren kent alleen het Brussels Gewest nog groenestroomcertificaten toe voor nieuwe installaties, en dit voor een duur van 10 jaar. Vanaf 1 januari 2021 zal dit stelsel worden teruggeschroefd en zullen installatiecategorieën worden ingevoerd (afhankelijk van de grootte) met een verschillend stelsel naargelang de categorie. Na 01/01/2021 zal het stelsel iets minder interessant zijn, maar kan een installatie nog steeds zeer rendabel zijn.

16.
Wat is het prosumententarief?

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een heffing die bedoeld is om eigenaars van zonnepanelen te laten bijdragen aan de kosten voor het beheer van het elektriciteitsdistributienetwerk. Voorheen rekende het systeem deze kosten door aan gebruikers die geen zonnepanelen hadden of van wie de door zonne-energie opgewekte elektriciteit hun totale verbruik niet dekte.

De nieuwe regering kondigde aan dat dit nieuwe 'prosumer'-tarief (producenten/consumenten) pas in 2025 van kracht zou worden. De CWaPE kwam echter tussenbeide en vocht deze politieke beslissing aan.

Er lijkt echter een akkoord te zijn bereikt tussen de partners van de regeringsmeerderheid. De Waalse regering zal het tarief voor prosumenten in 2020 en 2021 voor haar rekening nemen. Vervolgens 54% van de compensatiebedragen in 2022 en 2023. Bovendien wil de Waalse regering zelfconsumptie door huishoudens aanmoedigen en wordt verwacht dat ze de kosten voor de omschakeling naar dubbelstroommeters zal dekken.

Prosumententarieven per regio

 • Brussel: Er geldt geen prosumententarief omdat de netwerkkosten voor de aankoop van elektriciteit al gedekt zijn.

 • Wallonië: Het prosumententarief is van toepassing.

 • Vlaanderen: Het prosumententarief zal niet langer van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

17.
Hoe werkt het en hoe winstgevend is het in verschillende regio's?

De rentabiliteit van je fotovoltaïsche panelen wordt gegenereerd door verschillende inkomstenbronnen die gedeeltelijk afhangen van de regio waar de installatie plaatsvindt.

Lees het artikel dat we samen met onze ingenieurs hebben opgesteld om je de voordelen te laten begrijpen: