Home > News > Een thuisaccu installeren: is het echt de moeite waard?

Een thuisaccu installeren: is het echt de moeite waard?

De laatste maanden is er een toenemende vraag naar de installatie van batterijen voor huishoudelijk gebruik. Deze toegenomen vraag, die momenteel vooral in Vlaanderen wordt waargenomen, valt samen met het einde van het systeem van de terugdraaiende meter in die regio en de invoering van een regionale subsidie voor de installatie van batterijen. Waarom is een thuisbatterij interessant voor particulieren? Is het voordelig in elk van de regio's?

.

WAT IS DE ROL VAN EEN HUISBATTERIJ?

Met een accu kunt u de door uw panelen geproduceerde energie op een flexibele manier in de tijd verbruiken.

.

WAAROM EEN HUISACCU INSTALLEREN?

Het is interessant om een batterij te installeren wanneer de energie die door de fotovoltaïsche panelen wordt geproduceerd, niet direct op het moment van de productie wordt verbruikt. Het is immers mogelijk dat uw verbruiksmoment niet samenvalt met de periode waarin uw fotovoltaïsche installatie energie produceert. Bijvoorbeeld: uw panelen produceren 's middags op een zonnige dag veel energie, maar er is niemand thuis en u hebt de neiging om uw elektrische apparaten 's avonds te laten draaien als u thuis bent. Met een batterij kunt u dit compenseren door de elektriciteit overdag op te slaan en naar behoefte te verdelen.

De waarde van batterijopslag hangt dus af van de mate van zelfverbruik. Een huishouden dat overdag (wanneer de panelen produceren) al zijn elektrische apparaten laat draaien, heeft immers een kleiner voordeel bij het installeren van een batterij dan een huishouden dat vooral 's avonds verbruikt (wanneer de panelen niet produceren) en waarvan de overtollige energie wordt teruggevoerd naar het net. Aangezien het terugvoeren van de energie in het net naar verhouding minder rendabel is dan het zelf verbruiken, zal een batterij (waarmee, via energieopslag, tot 80% van de door de panelen geproduceerde energie kan worden verbruikt) voordeliger zijn. Bovendien blijven uw apparaten in geval van stroomuitval voorzien van elektriciteit dankzij de in de batterij opgeslagen energie.

.

VOORDELEN PER REGIO

REGIO VLAANDEREN

Vlaanderen is de regio waar de installatie van een thuisbatterij momenteel financieel het meest aantrekkelijk is. Sinds 1 januari 2021 is Vlaanderen overgeschakeld op een reëel tariefsysteem voor fotovoltaïek en is het systeem van de terugdraaiende meter verlaten.

Dit betekent dat het overschot aan geproduceerde elektriciteit nu aan het net wordt teruggeleverd zonder dat het van uw elektriciteitsrekening wordt "afgetrokken". Deze aan het net teruggeleverde elektriciteit wordt terugverkocht aan uw leverancier tegen een tarief van ongeveer 3,5 tot 4 cent/kWh. Door een accu te installeren kunt u deze energie opslaan voor eigen gebruik op momenten dat de panelen niet produceren. In plaats van uw elektriciteit tegen een lage prijs te verkopen, bespaart u geld door deze niet van uw leverancier te kopen. Door een accu te installeren kunt u uw fotovoltaïsche productie dus beter benutten, want 1 bespaarde kWh is meer waard dan 1 verkochte kWh.

Bovendien biedt Vlaanderen een premie voor de aankoop van een batterij tot 2550 euro. Het bedrag van deze premie zal echter elk jaar geleidelijk dalen. Het fotovoltaïsche prijsmechanisme in combinatie met de premie maakt van Vlaanderen de meest in aanmerking komende regio voor de installatie van een batterij, aangezien het economische rendement van een fotovoltaïsche installatie hierdoor wordt verhoogd.

REGIO BRUSSEL

Voor het Brusselse gewest gelden dezelfde tariefvoorwaarden als voor Vlaanderen, met dit verschil dat er momenteel geen premie is voor de financiering van een binnenlandse batterij.

Ter herinnering: in Brussel ontvangen particulieren die zonnepanelen hebben geïnstalleerd, groene certificaten. Het mechanisme voor de toekenning van deze certificaten wordt niet beïnvloed door het al dan niet installeren van een batterij.

WALLOON REGIO

In Wallonië is het systeem van de omgekeerde meter nog steeds van kracht. Dit betekent dat wat u aan energie verbruikt, wordt toegevoegd aan uw elektriciteitsrekening en wat u produceert, wordt afgetrokken, ook al blijft u het net gebruiken op momenten dat de panelen niet meer produceren. Er is op dit moment dus geen financiële prikkel om batterijopslag te installeren. Als uw installateur goed werk heeft geleverd, wordt het aantal panelen zo gekozen dat ze uw jaarlijkse verbruik zo dicht mogelijk benaderen.

DE PRIJZEN

Afhankelijk van de vereiste opslagcapaciteit kost een batterij momenteel tussen 4.000 en 10.000 euro (bron: Echo). Een prijs die de komende jaren zeker zal dalen.

Als u al zonnepanelen wilt installeren en wacht met de installatie van een batterij, kunt u kiezen voor een omvormer die compatibel is met de toekomstige installatie van een batterij. Wij werken met het merk Huawei en zijn SUN2000 omvormers.


.

Als u meer wilt weten over onze aanbiedingen voor een huisaccu, vraag ons dan om een offerte die alleen geldig is als de fotovoltaïsche panelen zijn geïnstalleerd.

Geïnteresseerd?
  • Ik ben een individu
  • Ik ben een bedrijf
Contact

onze services

 
 

Particulieren

Bedrijven