Home > Hoe bepaal ik de dimensionering van de omvormer voor mijn installatie?

Hoe bepaal ik de dimensionering van de omvormer voor mijn installatie?

De optimale belasting van de omvormer (vermogen in kWp van de panelen/vermogen in kVA van de omvormer in %) bedraagt tussen 100 en 130%.  
  • Hieronder zal de omvormer niet starten als de panelen geen bepaald minimum produceren afhankelijk van zijn vermogen. Er zullen dus verliezen optreden in het systeem, wat jammer is.
  • Daarboven wordt een aftopping zichtbaar.