Home > Wat is het prosumententarief?

Wat is het prosumententarief?

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een heffing die bedoeld is om eigenaars van zonnepanelen te laten bijdragen aan de kosten voor het beheer van het elektriciteitsdistributienetwerk. Voorheen rekende het systeem deze kosten door aan gebruikers die geen zonnepanelen hadden of van wie de door zonne-energie opgewekte elektriciteit hun totale verbruik niet dekte. De nieuwe regering kondigde aan dat dit nieuwe 'prosumer'-tarief (producenten/consumenten) pas in 2025 van kracht zou worden. De CWaPE kwam echter tussenbeide en vocht deze politieke beslissing aan. Er lijkt echter een akkoord te zijn bereikt tussen de partners van de regeringsmeerderheid. De Waalse regering zal het tarief voor prosumenten in 2020 en 2021 voor haar rekening nemen. Vervolgens 54% van de compensatiebedragen in 2022 en 2023. Bovendien wil de Waalse regering zelfconsumptie door huishoudens aanmoedigen en wordt verwacht dat ze de kosten voor de omschakeling naar dubbelstroommeters zal dekken.

Prosumententarieven per regio

  • Brussel: Er geldt geen prosumententarief omdat de netwerkkosten voor de aankoop van elektriciteit al gedekt zijn.

  • Wallonië: Het prosumententarief is van toepassing.

  • Vlaanderen: Het prosumententarief zal niet langer van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.