Home > News > Zonnepanelen in Wallonië: nog steeds rendabel in 2024?

Zonnepanelen in Wallonië: nog steeds rendabel in 2024?

In Wallonië worden investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen al lang aangemoedigd door een compensatiesysteem dat gebruik maakt van de traditionele meter die "op zijn kop staat". Vanaf 1ᵉʳ januari wordt er echter nieuwe wetgeving van kracht, die belangrijke veranderingen met zich meebrengt voor degenen die willen investeren in een fotovoltaïsche installatie.

1. Regimeverandering in 2024: dubbele stroommeter en zelfverbruik

Op 1 januari 2024 implementeert Wallonië een Europese richtlijn die het recht op elke vorm van compensatie met de meter in achteruit overal in Europa verbiedt na 31 december 2023. In plaats daarvan moet elke fotovoltaïsche elektriciteitsproducent zijn meter vervangen door een dubbele stroommeter, die de injectie en onttrekking van elektriciteit apart verrekent.

Een deel van de elektriciteit die door de nieuwe installaties wordt opgewekt, zal daarom direct door de klant worden verbruikt (dit staat bekend als momentaan eigenverbruik), waarbij het overschot aan elektriciteit aan het net wordt geleverd en apart wordt gemeten. Het goede nieuws is dat wat in het net wordt geïnjecteerd, kan worden verkocht aan de leverancier, tegen de prijs van de injectietarieven die door de leverancier worden gepubliceerd. Een prosumer ontvangt daarom een factuur in twee delen.

Wallonië treedt hiermee in de voetsporen van Vlaanderen en Brussel, die de richtlijn enkele jaren geleden hebben ingevoerd. Uitzondering: installaties die vóór 31 december 2023 in dienst zijn genomen, zullen nog tot eind 2030 gebruik kunnen maken van de "reverse flow"-meter, op voorwaarde dat de forfaitaire vergoeding voor prosumenten wordt betaald.

2. Verschil tussen 2023 en 2024: lagere winstgevendheid maar nog steeds aantrekkelijk

De overstap naar dual-flow meting heeft gevolgen voor de winstgevendheid van investeringen in zonnepanelen. De terugverdientijd van de investering zal iets langer zijn, over het algemeen tussen 5 en 8 jaar voor kwaliteitsinstallaties (vergeleken met 3 tot 6 jaar voorheen).

Aangezien de beoogde levensduur van een installatie ongeveer 25 jaar is, is dit nog steeds een aantrekkelijk voorstel ondanks veranderingen in de wetgeving. t blijft aantrekkelijk ondanks de veranderende wetgeving . De trend van de energiekosten zal deze optie blijven bevoordelen. Het bewijs: Vlaanderen is koploper op het vlak van fotovoltaïsche residentiële productie, ook al zijn dubbele stroommeters er verplicht sinds 2021.

3. De noodzaak van dubbele-flowmeters en hun positieve aspecten

De afschaffing van de omgekeerde meter heeft een aantal doelen: zelfconsumptie aanmoedigen om het elektriciteitsnet, dat verzadigd is tijdens zonnige periodes, te ontlasten en zo het risico op het vastlopen van omvormers te beperken; de verdeling van het verbruik over het hele net beter controleren zodat het efficiënt kan worden beheerd; energiezuinigheid aanmoedigen door het rebound-effect dat mogelijk is dankzij het compensatiesysteem ("ik produceer te veel, dus ik ga meer verbruiken") niet aan te moedigen; de facturering van de kosten voor netgebruik tussen prosumenten en consumenten zonder panelen verbeteren, enzovoort.

Dubbele debietmeters worden als essentieel beschouwd:

 • De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen meten
 • Om je te helpen je verbruik te beheren
 • Zorgen voor een betere zichtbaarheid van de manier waarop elektriciteit wordt verbruikt en geproduceerd
 • En bij te dragen aan de duurzaamheid en efficiëntie van het wereldwijde energiesysteem

Wallonië past zich aan een veranderend energielandschap aan door zijn wetgeving inzake fotovoltaïsche zonnepanelen aan te passen. Terwijl de omgekeerde meter aan het verdwijnen is, blijven de investeringsvooruitzichten gunstig, met een groeiende nadruk op zelfconsumptie.

Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien is sociale rechtvaardigheid

srmgt.be diagram

Onder een compensatiesysteem, zonder dual-flowmeters of prosumententarieven zoals voor 2020, werden burgers die geen zonnepanelen bezaten gedwongen om een onevenredig grote bijdrage te leveren aan de verbetering van het Waalse elektriciteitsnet, terwijl eigenaars van zonnepanelen helemaal geen bijdrage leverden (0 kWh verbruik = €0 netkosten). Hierbij werd geen rekening gehouden met hun werkelijke gebruik van het netwerk in beide richtingen. Om voor economische eerlijkheid te zorgen, is een consumentenvergoeding ingevoerd die evenredig is met het vermogen van de installatie. sinds 2020, maar hierbij is geen rekening gehouden met het werkelijke percentage eigen verbruik.

De implementatie van dubbele stroommeters in België is niet zonder valkuilen verlopen en heeft geleid tot bezorgdheid over privacy, gegevensbeveiliging en andere aspecten van slimme metertechnologie. Ondanks deze bezorgdheid blijven deze meters echter worden ingezet als onderdeel van initiatieven om het Belgische energiesysteem slimmer, duurzamer en vooral eerlijker te maken voor alle netgebruikers. Dit geldt ook voor degenen die bijdragen aan algemene verbeteringen van het elektriciteitsnet, zelfs als ze geen zonnepanelen bezitten.

4. Hoe krijg ik sneller rendement op mijn investering met een dubbele debietmeter?

Ondanks de licht verminderde winstgevendheid zijn er manieren om het rendement op investering te optimaliseren. Een overgang naar zelfconsumptie en het gebruik van batterijen om de geproduceerde energie op te slaan worden aanbevolen (zie regionale batterijstations voor een hele stad). Deze aanpassingen zullen het gebruik van de geproduceerde hernieuwbare energie maximaliseren en bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Intelligente strategieën voor eigenverbruik en energiebeheer kunnen helpen om de terugverdientijd te verkorten, waardoor de installatie van zonnepanelen financieel aantrekkelijker wordt.

Oplossingen voor zelfconsumptie zijn onder andere :

 • Verminder je verbruik: de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt.
 • Vervang energieverslindende apparaten: LED-lampen (10 keer minder verbruik!), A+++ huishoudelijke apparaten, enz.
 • Verander je consumptiegewoonten: consumeer tijdens productie-uren
 • Water verwarmen met een thermodynamische ketel, om elektriciteit op te slaan in de vorm van warmte en minder gas of olie te verbruiken
 • Energie delen binnen een energiegemeenschap
 • In twee richtingen intelligent opladen voor auto's (nog niet beschikbaar in België)
 • Overtollige energie opslaan in een batterij

Wallonië moet zich aanpassen aan een veranderend energielandschap door zijn wetgeving inzake fotovoltaïsche zonnepanelen aan te passen.


Ben je geïnteresseerd in een rendabiliteitsstudie voor je fotovoltaïsche installatie?

Aarzel niet om voor een gratis gedetailleerde offerte!