Home > News > Inzicht in de besparingen door het installeren van zonnepanelen in België (2023)

Inzicht in de besparingen door het installeren van zonnepanelen in België (2023)

Dit artikel onderzoekt de verschillende manieren waarop je met een fotovoltaïsche installatie geld kunt besparen en tegelijkertijd kunt bijdragen aan de energietransitie in België.

Om onze uitleg te illustreren, beginnen we met het concrete geval van een Brussels bedrijf dat 100 MWh/jaar (100.000 kWh/jaar) verbruikt en dat een fotovoltaïsche installatie heeft die 30 MWh/jaar produceert. Dit komt overeen met ongeveer 75 zonnepanelen van 430 wattpiek (Wp: vermogen onder standaardomstandigheden) wat een geïnstalleerd vermogen geeft van 32.250 Wp.

1. Inkomsten uit Groenestroomcertificaten :

In Brussel kunnen eigenaars van zonnepanelen profiteren van het systeem van groene certificaten. Groene certificaten worden toegekend voor 10 jaar. Het aantal toegekende certificaten staat in verhouding tot de hoeveelheid geproduceerde energiegebaseerd op het subsidiepercentage dat geldt op de datum van installatie.

In 2023 zullen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 1,7 groenestroomcertificaten worden toegekend voor elke MWh of duizend kilowattuur (kWh) die wordt geproduceerd. De groenestroomcertificaten kunnen dan worden doorverkocht tegen een prijs die door de markt wordt bepaald. Vandaag ligt de geschatte verkoopprijs rond de €80 per groenestroomcertificaat (raadpleeg de prijzen in real time op de website van de overheid).

De inkomsten uit deze groenestroomcertificaten worden opgeteld bij de besparingen (zie punten 2 en 3 hieronder) op de elektriciteitsrekening.

In ons voorbeeld :

Inkomsten uit Groenestroomcertificaten (GC's) = (in euro's)

30 MWh (productie) x 1,7 CV (subsidietarief) x €80 (prijs per CV) = €4.080/jaar, voor 10 jaar.

Dit geeft een geschat inkomen van €40.000 over 10 jaar. Belangrijk: het tarief waartegen CV's worden toegekend, ligt vast en is gegarandeerd voor 10 jaar vanaf het moment dat de installatie in gebruik wordt genomen. De prijs van cv's varieert volgens de marktprijs.

Zie ook ons artikel over dit onderwerp: FOTOVOLTAÏSCHE STEUNMECHANISMEN: HOE ZE WERKEN IN ELKE REGIO

2. Energiebesparing door zelfconsumptie :

Met zonnepanelen wordt een deel van de geproduceerde energie direct ter plaatse verbruikt, waardoor je minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. Voor een huishouden in België wordt geschat dat gemiddeld tussen 30% en 40% van de geproduceerde energie door het huishouden wordt verbruikt. Dit betekent dat je minder elektriciteit van het elektriciteitsnet afneemt, waardoor je bespaart op je jaarlijkse elektriciteitsrekening.

Voor een bedrijf hangt de mate van eigenverbruik sterk af van het profiel van het bedrijf. Dit moet zorgvuldig worden geanalyseerd om de winstgevendheid van een installatie in te schatten (schakel gratis een van onze experts in). Voor ons voorbeeld zijn we uitgegaan van een zelfverbruik van 50%.

In ons voorbeeld :

Met 50% zelfverbruik zal van de 30 MWh geproduceerde elektriciteit 15 MWh direct door het bedrijf worden verbruikt. Voor onze berekening is de in aanmerking genomen elektriciteitsprijs €300/MWh (of €0,30/kWh).

Energiebesparing =

30 MWh (productie) x 50% (eigenverbruik) x €300 (aankoopprijs/MWh) = €4.500/jaar.

Over een periode van 10 jaar bedragen de besparingen €45.000, zonder rekening te houden met de stijging van de energieprijzen (gemiddeld 3%/jaar).

3. Wederverkoop van overtollige energie :

Als je zonnepanelen meer energie produceren dan je verbruikt, wordt het overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze overtollige energie kan worden verkocht, wat extra inkomsten oplevert. De verkoopprijs is lager dan de aankoopprijs omdat deze laatste niet de netwerk- en andere kosten omvat die inbegrepen zijn bij de aankoop bij je leverancier. Afhankelijk van de hoeveelheid energie die wordt doorverkocht en het geldende feed-in tarief, Deze bron van inkomsten kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan je spaargeld.

In ons voorbeeld :

Met een zelfverbruik van 50% is het injectiepercentage 50%. De helft van de geproduceerde 30 MWh zal worden doorverkocht, d.w.z. 15 MWh. We zijn uitgegaan van een gemiddelde wederverkoopprijs van €70/MWh (of €0,70/kWh) van je elektriciteitsleverancier.(Engie, Total Energies, Luminus, enz .).

Doorverkoop van elektriciteit =

30 MWh (productie) x 50% (injectie) x €70 (wederverkoopprijs/MWh) = €1.050/jaar.

Over een periode van 10 jaar bedragen de inkomsten uit de doorverkoop van elektriciteit ongeveer €10.000, zonder rekening te houden met de stijging van de energieprijzen (gemiddeld 3%/jaar).

Zoals we kunnen zien, hoe hoger het percentage zelfconsumptie, hoe groter de besparingen. Het wordt daarom sterk aangeraden om je verbruik zo aan te passen dat je zoveel mogelijk van je eigen energie verbruikt, in plaats van je energie terug te verkopen aan je leverancier.. De meest effectieve manier om je rekeningen te verlagen is natuurlijk door te proberen je verbruik te verminderen.

Om de impact van eigenverbruik op de rentabiliteit van de fotovoltaïsche installatie te illustreren, hebben we dezelfde oefening uitgevoerd met een eigenverbruik van 70%.

Met een zelfverbruik van 70% stijgt de energiebesparing van €4.500 naar €6.300/jaar, terwijl de verkoop stijgt van €1.050 naar €630/jaar. De besparing is €1.380/jaar vergeleken met 50% eigenverbruik.

Kortom, hoe meer je je eigen energie gebruikt, hoe meer je bespaart en hoe meer je verdient.

Vergelijking van financiële voordelen per regio :

Aangezien een installatie van 75 panelen met een vermogen van 430 wattpiek (Wp) ongeveer € 35.000 kost (indicatieve prijs, te verfijnen afhankelijk van het project!), zal deze zichzelf in 3 tot 6 jaar terugverdienen, afhankelijk van de regio en het eigen verbruik.

Don Boscoschool in Brussel

De financiële voordelen zullen verschillen van regio tot regio in 2023.

Voor de situatie met 50% zelfverbruik :

- In Brussel, waar het systeem van groene certificaten nog van kracht is, kan de jaarlijkse besparing oplopen tot €9.600/jaar met het subsidietarief van 2023. De installatie betaalt zichzelf terug in iets minder dan 4 jaar, zonder rekening te houden met de stijgende energieprijzen. Met een zelfverbruik van 70% wordt winstgevendheid bereikt in slechts 3 jaar.

- In Vlaanderen en Wallonië, waar geen groenestroomcertificaten meer bestaan, kan de besparing oplopen tot 5.500 euro per jaar. De installatie betaalt zichzelf terug in iets meer dan 6 jaar. En dan hebben we het nog niet eens over de stijging van de energieprijzen. Met een zelfverbruik van 70% wordt de rentabiliteit bereikt in slechts 5 jaar.

Conclusie:

Zonnepanelen installeren in België biedt een aantrekkelijk rendement op investering in termen van energie- en financiële besparingen. Zelfs zonder groene certificaten kunnen eigenaars van fotovoltaïsche installaties hun investering in slechts enkele jaren terugverdienen. Er zijn drie belangrijke manieren waarop je je financiële besparingen kunt maximaliseren:

  1. Minder energieverbruik: Door het gebouw te isoleren, essentiële apparatuur te vervangen door efficiëntere apparatuur, verlichting te vervangen door LED's of onnodig verbruik te elimineren.
  2. Zelfverbruik : Door rechtstreeks gebruik te maken van de zonne-energie die door de panelen wordt geproduceerd, kunnen huiseigenaren hun afhankelijkheid van elektriciteitsleveranciers verminderen en zo hun maandelijkse (jaarlijkse) elektriciteitsrekening verlagen. Vooral als het bedrijf overdag energie-intensieve machines gebruikt.
  3. Overtollige elektriciteit verkopen : Als je fotovoltaïsche systeem meer energie produceert dan je nodig hebt, kun je het overschot verkopen aan een elektriciteitsleverancier. Dit genereert extra inkomsten en maximaliseert de besparingen.
  4. Groene certificaten beschikbaar in Brussel.
  • (Bonus) Levensduur van zonnepanelen: Zonnepanelen zijn ontworpen om tientallen jaren mee te gaan, meestal tussen de 25 en 30 jaar. Door het onderhoud te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ze goed werken, kunnen huiseigenaren de besparingen maximaliseren gedurende de levensduur van de panelen.

Naast de financiële voordelen helpt het gebruik van zonne-energie het milieu te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Zonnepanelen installeren in België is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing voor huiseigenaren die geld willen besparen en tegelijkertijd energieduurzaamheid willen bevorderen.


.

Als je meer wilt weten over onze aanbiedingen voor een installatie of als je wilt weten of je toekomstige zonnepanelen rendabel zullen zijn, aarzel dan niet om ons om een offerte te vragen.


Geïnteresseerd?
  • Ik ben een individu
  • Ik ben een bedrijf
Contact